Opvækst og salg

Opvækst

Opvækst under optimale vilkår

 

Alle vores heste vokser op under optimale forhold.

Efter fravænning går hestene i grupper af jævnaldrene på 5-25 stk. For at hestene kan vokse op i så naturlige omgivelser som muligt og for at de kan udvilke sig optimalt, har vi indledt et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen/NaturErhvervstyrelsen og EU

De går på store indhegnede folde i Gribskov hvor der både er bakker, skov, store åbne sletter og fri adgang til frisk vand i vandløb/søer. Dette samarbejde er til stor gavn for både naturen og for hestene i forhold til at hestene bliver modige og selvstændige. Arealerne skaber den ligevægt mellem alle biotoper som er naturligt for netop det område der afgræsses.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Hestene tilses dagligt.

Fra 4-5 års alderen starter træning og tilridning hjemme på stutteriet.

GET IN TOUCH WITH US